AKTUALNOŚCI
O PROJEKCIE
REKRUTACJA
NASI TRENERZY
       PROGRAM SZKOLEŃ
TERMINARZ
GALERIA
KONTAKT
 
 Program szkolenia »


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
"Przedstawiciel Handlowy – inwestycja w sukces firmy"


Cele programu:

 • Poznanie standardów sprzedaży i obsługi klienta
 • Przećwiczenie kluczowych etapów procesu sprzedaży
 • Wzrost umiejętności efektywnego komunikowania się z klientami
 • Wzrost umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w kontakcie z klientem (presja, manipulacja itp.)
 • Lepsza organizacja pracy


 • Sposób realizacji:


  Etap 1. "Techniki sprzedaży i profesjonalna obsługa klienta" (2 dni)

  1. Wstęp
   • Przedstawienie siebie oraz programu
   • Cele szkolenia
   • Metody pracy i sprawy organizacyjne
   • Kontrakt szkoleniowy
  2. Profesjonalna obsługa klienta
   • oczekiwania klientów
   • charakterystyka profesjonalnego serwisu
   • rola zawodowa pracownika obsługi klienta
  3. Struktura procesu sprzedaży
   • Co to jest sprzedawanie?
   • Motywy, jakimi kieruje się klient dokonując wyboru
   • Proces zakupu
   • Etapy rozmowy handlowej
  4. Przygotowanie do rozmowy z klientem
   • Znaczenie dobrego przygotowania
   • Określenie celu rozmowy i strategii działania
  5. Nawiązanie kontaktu z klientem
   • Przedstawienie siebie i firmy
   • Określenie celu rozmowy
   • Budowanie dobrego pierwszego wrażenia
   • Wzbudzenie zainteresowania klienta, otwarcie rozmowy
   Trening: Poprzez udział w scenkach uczestnicy ćwiczą nawiązanie kontaktu z klientem.
  6. Badanie potrzeb klienta
   • Rola pytań i ich rodzaje
   • Kierunkowanie rozmowy
   • Określanie i wzbudzanie potrzeb
   Trening: Ćwiczymy badanie potrzeb klienta
  7. Przedstawienie oferty
   • Przekładanie cech oferty na korzyści klienta
   • Elementy angażującej prezentacji
   Trening: Ćwiczymy prezentowanie oferty.
  8. Odpowiedź na zastrzeżenia
   • Przyczyny pojawiania się zastrzeżeń
   • W jak sposób najlepiej je odeprzeć?
   • Jak prezentować cenę?
   • Jaką bronią walczy klient?
   Warsztat: Wypracowanie Banku odpowiedzi na zastrzeżenia
   Trening: Ćwiczymy odpowiadanie na zastrzeżenia.
  9. Finalizacja sprzedaży
   • Skuteczne metody zamykania sprzedaży i uzyskiwania zobowiązania od klienta
   • Dalsze kroki w kontakcie z klientem
   • Standardy zachowania na tym etapie procesu sprzedaży
   Trening: Ćwiczymy finalizację procesu sprzedaży.
  10. Zakończenie szkolenia
   • Podsumowanie pracy, ocena szkolenia.

  Etap 2. "Zaawansowane umiejętności handlowe" (2 dni)

  1. Wstęp
   • Przedstawienie programu
   • Cele szkolenia
   • Metody pracy i sprawy organizacyjne
   • Kontrakt szkoleniowy
  2. Organizacja pracy
   • Metody wyznaczania celów i planowania działań
   • Ustalanie priorytetów
   • ABC organizacji czasu
  3. Podstawy psychologii sprzedaży
   • Proces sprzedaży widziany oczami klienta
   • Z jakich powodów klienci zmieniają dostawców?
   • Rola zaufania w relacjach handlowych
   • Gra: gra pokazująca znaczenie relacji Wygrany-Wygrany
  4. Efektywne komunikowanie się
   • Jak przebiega proces komunikowania się?
   • Bariery komunikacyjne
   • Narzędzia i techniki skutecznego porozumiewania się (aktywne słuchanie, używanie właściwych sformułowań, pytania, parafraza itd.)
   Ćwiczenia: uczestnicy ćwiczą różne elementy związane z komunikowaniem się
  5. Wywieranie wpływu w relacjach biznesowych
   • Na czym polega wywieranie wpływu?
   • Zasady wywierania wpływu
   • Właściwe wykorzystanie języka
   • Budowanie profesjonalnego wizerunku
   • Wykorzystanie technik dla zbudowania zdrowych relacji z klientem
   Studium przypadku: umiejętne zastosowanie technik wywierania wpływu dla osiągnięcia konkretnego celu w relacji z klientem.
  6. Asertywność w relacjach zawodowych
   • Podstawy asertywności
   • Techniki asertywnego zachowania
   Trening: Ćwiczenie zachowań asertywnych w relacjach z partnerami biznesowymi
  7. Trudne sytuacje w pracy handlowca
   • Rola emocji
   • W jakich sytuacjach klienci nami manipulują?
   • Najczęściej spotykane techniki manipulacji
   • Metody radzenia sobie z frustracją i agresją klienta
   Ćwiczenie: o oparciu o przygotowane scenariusze uczestnicy rozgrywają scenki handlowe, których celem jest poradzenie sobie z manipulacją.
  8. Radzenie sobie ze stresem
   • czym jest stres i jakie są jego konsekwencje?
   • stresogenne sytuacje w pracy handlowca
   • Zdrowe metody odreagowywania stresu
  9. Zakończenie szkolenia
   • Podsumowanie pracy, ocena, wręczenie dyplomów.

  Zarys programu dla kadry zarządzającej


  I. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

  Celem szkolenia jest: identyfikacja i rozwój umiejętności potrzebnych do efektywnego zarządzania zespołami ludzkimi, rozwinięcie zdolności przywódczych przydatnych w kierowaniu personelem, doskonalenie umiejętności budowania własnego autorytetu, poznanie i wykorzystywanie wpływu na podwładnych, doskonalenie umiejętności stosowania zasad efektywnej komunikacji oraz praktyczne wdrożenie i stosowanie okresowej oceny pracowników jako narzędzia zarządzania i motywowania.

  Program szkolenia „Zarządzanie zespołem”:

  1. Budowanie autorytetu przywódcy
  2. Kierowanie zespołem pracowników
  3. Motywowanie pracowników (podstawowe metody motywowania)
  4. Delegowanie

  II. ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ

  Celem szkolenia jest: cele i strategie działu sprzedaży, rekrutacja i selekcja handlowców, szkolenie, nadzorowanie i motywowanie handlowców, ocena skuteczności działania, zasady sprzedaży osobistej, przywództwo w zarządzaniu sprzedażą.

  Program szkolenia „Zarządzanie sprzedażą”:

  1. Zarządzanie czasem pracy handlowca, czyli poszukiwanie traconego czasu
  2. Zarządzanie zespołem sprzedażowym
  3. Kierowanie sprzedażą
  4. Przygotowanie i przeprowadzenie rozmowy z pracownikiem

  III. ZARZĄDZANIE CZASEM

  Celem szkolenia jest: Poznanie narzędzi i metod zarządzania czasem w celu wykształcenia nowych zachowań

  Program szkolenia „Zarządzanie czasem”:

  1. Zarządzanie czasem jako kompetencja kierownicza
  2. Autodiagnoza zużycia czasu
  3. Strategie i taktyki planowania czasu w kontekście rozwoju osobistego
  4. Odzyskanie kontroli nad swoim czasem

  IV. ZARZĄDZANIE STRESEM I EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA

  Celem szkolenia jest: Zrozumienie źródeł i mechanizmów stresu, aby go odpowiednio ukierunkować, Poznanie metod i narzędzi umożliwiających radzenie sobie ze stanami stresu osobistego (jak i tymi zawodowymi) oraz poprawę własnej wydajności, rozwój umiejętności kierowania procesem indywidualnego rozwoju w sytuacjach stresowych z wykorzystaniem własnych zasobów.

  Program szkolenia „Zarządzanie stresem i efektywność osobista”:

  1. Poznanie stresu
  2. Autodiagnoza indywidualnej percepcji stresu
  3. Przyczyny stresu w miejscu pracy
  4. Techniki, metody i sposoby radzenia sobie ze stresem
  5. Przekształcenie stresu niszczącego w stres budujący

   
     Copyright 2009-2011 © F.H. Mogilmed s.c. Wykonanie:    
  <.html>